نظریه برابری equity theory
34 بازدید
محل نشر: فرهنگ نامه جامع علوم اسلامی و انسانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی